VALLAVALITSUS

Tamsalu Vallavolikogu 25.06.2015 otsusega nr 23 kinnitati Tamsalu Vallavalitsus 4 liikmelisena. Vallavalitsuse koosseisus kuuluvad vallavanem, abivallavanem ja 2 valitsuse liiget.

Tamsalu  vallavalitsuse liikmed on:

vallavanem     Riho Tell 

abivallavanem   Annika Kapp

                         Ellen Uiboaed

                         Mati Tamm

                         Ene Augasmägi 

Vallavalitsuse töövorm on istung. Vallavalitsuse istungid toimuvad 2 korda kuus ja on kinnised, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.