Toetus mittetulundusühingute ja seltsingute kultuuri- ja sporditegevuse ning -ürituste rahastamisel.

Tamsalu valla eelarvest eraldatav toetus on mõeldud mittetulundusühingute ja seltsingute toetuseks kultuuri- ja sporditegevuse ning -ürituste rahastamisel. Vormikohane taotlus järgnevaks aastaks toetuse saamiseks tuleb esitada Tamsalu Vallavalitsuse finantsosakonda hiljemalt 15. oktoobriks.Taotlejal on lubatud esitada mitu erineva sisuga taotlust.

Täpsem taotlemise kord, taotluste ja aruande vormid :

Taotlemise  kord SIIN 
 Mittetulundusühingu põhitegevuse arendamiseks
taotluse vorm ( Word)  SIIN,
                           PDF SIIN
Kultuuri-ja sporditegevuse ja ürituste läbiviimiseks
taotluse vorm  SIIN,
                PDF SIIN
 
Toetuse kasutamise aruande vorm  SIIN
                                                 PDF SIIN