AUKIRI

Aukiri antakse tunnustusavaldusena füüsilisele või juriidilisele isikule, kes: 

  • on edukalt esindanud Tamsalu valda; 
  • omab teeneid Tamsalu valla tutvustamisel ja valla maine tõstmisel; 
  • on päästnud kaaskodanike elu või vara; 
  • muudel juhtudel vallavalitsuse ettepanekul.

Aukirja andmise motiveeritud ettepaneku võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud kirjalikult vallavalitsusele ja aukirja andmise otsustab volikogu.

Aukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.