Tamsalu valla välispartnerid

Koostööleping Rokiškise Rajooni ja Tamsalu valla vahel

20.09.2008.a. sõlmisid Rokiškise Rajooni Omavalitsus (Leedu Vabariik) ning Tamsalu Vald koostöölepingu, sooviga arendada ja tugevdada sõprussuhteid ja koostööd majanduse, hariduse, kultuuri, spordi, turismi, sotsiaalsfääri ja keskkonnakaitse valdkondades. Lepingule kirjutasid alla Roskiškise Rajooni Omavalitsuse meer Rimantas Velykis ja Tamsalu vallavolikogu esimees Andrus Freienthal.
Tamsalu linn  sõlmis enne ühinemist ametlikud sõprus- ja koostöölepingud nelja välisriikides asuva kohaliku omavalitsusega. Nendeks on:

PETÄJÄVESI vald (Soome Vabariik)
10.10.1991. a sõlmiti Tamsalu alevi ja Petäjävesi valla vahel tähtajatu koostööleping. Leping näeb ette kultuuri- ja spordikollektiivide vahetusi, kontakte omavalitsuste vahel, haridusalast koostööd. Tihedamad on seni olnud kontaktid kultuuri- ja hariduse vallas; koostööd tehakse ka veemajanduse ja päästeteenistuse alal.

On välja kujunenud kontaktid Tamsalu ja Petäjavesi Lions klubide vahel. 2000. a mais külastas Petäjävesi Lions klubi esindaja Tamsalut ning andis kohalikule endisele "soomepoisile" üle kingituse Petäjävesi lõvidelt.

SVENLJUNGA kommuun (Rootsi Kuningriik)
Esimene koostööleping sõlmiti 05.09.1992. a viieks aastaks ning nägi ette vastastikuseid õppe- ja tutvumisreise, koostöö arendamist ettevõtjate vahel, kontaktide edendamist koolide, kultuuriseltside ja teiste elanike ühenduste vahel. Alus on pandud koostööle Svenljunga kommuuni ja Tamsalu linna naabervalla farmerite vahel. 1999. a külastasid Svenljunga farmerite esindajad kahel korral Tamsalut ja korraldasid seminare Tamsalu valla farmeritele. 1999. a mais kutsuti Tamsalu vallast 5 farmerit nädalasele õppereisile Svenljunga kommuuni. Farmerite koostööprojekt jätkus ka 2000. aastal. Uus koostööleping Tamsalu linna ja Svenljunga kommuuni vahel sõlmiti 1999.a. oktoobris kolmeks aastaks. Edaspidi püüame rohkem ära kasutada koostööpartneri Euroopa Liidu-alaseid kogemusi. 2000. a augustis toimus Svenljunga Kommuuni esindajate ametlik visiit Tamsallu. Koostöös sõprusvallaga on ellu viimisel ühine rahvusvaheline e-teenuste arendamise projekt i-COIN.

NASTOLA vald (Soome Vabariik)
1996. aastal toimus ametlike delegatsioonide vahetus, 27.06.1997. aastal sõlmiti tähtajatu sõprusleping. Koostöö toimub kultuurivahetuse vallas (Nastola Meeskoor ja Tamsalu Naiskoor), sõprussidemed on loodud kahe valla koolide vahel. Tihedad sidemed on omavalitsuste vahel. Nastola vald teeb koostööd ja toetab Tamsalu linna Euroopa Liidu-suunalisi projekte. 1999. a külastasid Nastola valla volikogu ja valitsuse esindajad Tamsalut ning Tamsalu linna volikogu ja valitsuse esindajad tegid vastuvisiidi Nastolasse. Nastola valla abiga hangiti Tamsalu Gümnaasiumi söökla jaoks soodsalt köögiseadmeid. 2000. aasta mais osalesid Nastola valla esindajad Tamsalu linna päeval.

LYNGDALI kommuun (Norra Kuningriik)
1999. a mais külastas Tamsalut 8-liikmeline Lyngdali delegatsioon (volikogu ja valitsuse liikmed). 7. mail 1999. a sõlmiti tähtajatu sõprusleping Tamsalu linna ja Lyngdali Kommuuni vahel. See näeb ette kontakte koolide, kultuurikollektiivide, spordiseltside, ärimeeste ja omavalitsuste vahel. 2000. a mais külastasid Tamsalu Linnavalitsuse ja Linnavolikogu esindajad Lyngdali. Lepiti kokku konkreetsed koostöövormid ja ühiselt korraldatavad üritused.

Amt Rehna (Saksamaa)
Ametlik koostööleping allkirjastati 2003. a kolmepoolsena Svenljunga kommuuni, Amt Rehna ja Tamsalu linna vahel. Amt Rehna asub Hamburgi - Berliini magistraali ääres Mecklenburg - Vorpommerni liidumaal ja on aknaks biosfääri kaitsealale, kuulub ühtsesse majandusruumi Lübecki ja Schweriniga. Amti kuulub 17 valda, kus on 10 suuremat asulat, kokku 9700 elanikku. Amti keskus asub 2700 elanikuga Rehna linnas. Linna olulisim turismiobjekt on klooster. Tänu biosfääri kaitsealale on piirkonnas oluline osa turismil. Olemasolevad EL projektid on seotud põllumajanduse ja looduskaitsega. Koostöös sõprusvallaga on ellu viimisel ühine rahvusvaheline e-teenuste arendamise projekt i-COIN.

Tamsalu valla väliskoostöö

Tamsalu vallal on enne ühinemist sõprussuhted seitsme Soome vallaga ja Saksamaa Hohenfelde vallaga.

Hohenfelde vallaga said sõprussuhted alguse 1997. aastast, mil valla kultuuriesindus külastas Plöni kreisi. 1998. a sõlmiti Hohenfelde vallaga koostöö protokoll. 1999. a külastas valla esindus Lääne-Viru maakonna ja Plöni kreisi koostöö kümnenda aastapäeva raames, Plöni kreisi ja Hohenfelde valda. Sellel külaskäigul arutati ka koostöö edasisis plaane ja leiti, et rõhuasetus tuleb teha noorsoole. Koostöösoovi arendamise märgiks kinkis sõprusvald meile rahasumma, mille eest sisustasime Vajangu Põhikoolis kaks klassiruumi ning omapoolse koostöö arendamise märgina kutsus valla esindus külaskäigule Hohenfelde valla noorjalgpallurid. Käesoleval aastal on valla noorjalgpallurite kord minna külla oma sõpradele Saksamaal.

Soome Vabariigis on arendatud sõprussuhteid Ruukki, Siikajoki, Rantsila, Pulkkila Piippola, Pyhäntä ja Kestila vallaga. Esmakordselt külastas kõigi nimetatud valdade esindus meid oktoobris 1998. a Külaskäigu jooksul sõlmiti iga valla esindajaga sõpruse ja koostöö protokoll. Edaspidi on igal aastal toimunud väiksemaid ja suuremaid üritusi millest võib välja tuua Kestila valla noorte osavõttu 1999. a Porkuni Muusikapäevadest. Meie esindus käis Soomes 1998. a suvel ning siis tutvuti iga valla ettevõtlusega ning samal eesmärgil toimus ka külaskäik 2001. a kevadel, kus esindusse kuulusid Tamsalu valla ettevõtjad ja vallavanem. Põhiliselt hõlmavad sõprussuhted soomlastega kultuurivahetust ning ettevõtluse arendamise alane infovahetus. Koostöös Ruukki ja Raahe piirkonnaga on ellu viimisel ühine rahvusvaheline inkubatsiooniteenuste arendamise projekt EKIE.

EKIE projektiga saavutati koostöö järgmiste asutustega:
 • CENTRIA Research and Development (Oulu, Soome),
 • Ylivieska Technology Park (Ylivieska, Soome),
 • University of Oulu,
 • Oulu Southern Institute (Oulu, Soome),
 • National University of Ireland Galway (Galway, Iirimaa),
 • Údarás na Gaeltachta (Galway, Iirimaa),
 • SVIM - Sviluppo Marche SpA (Marche Development) (Ancona, Itaalia).
i-COIN projektiga saavutati koostöö järgmiste asutustega:
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kotka, Soome),
 • NordDanmarks EU-kontor (Aalborg, Taani),
 • Cities on Internet Association (Tarnow, Poola),
 • EUCC Baltic Office (Klaipeda, Leedu),
 • EU-office for Landkreis Osterholz (Osterholz-Scharmbeck, Saksamaa),
 • University College of Borås (Borås, Rootsi).