8.01.18
 Hea kodulehe külastaja!
Antud veebilehe infot enam ei uuendata!
Palun külastage meie uut kodulehte aadressil www.tapa.ee
Toimetaja: URSULA GRAU

MIS TOIMUB

Statistika

Rahvaarv: 3770
Pindala: 218,5 km²
Suurim asula: Tamsalu linn ()
Koole: 2