Tutvustus

Ajalugu

Sääse maja avati 27. mail 1974.a ja kuulus Põdrangu sovhoosile. Lasteaed alustas tööd 6 rühmaga (2 sõime- ja 4 aiarühma).

2010.aastast kandis lasteaed nime Tamsalu Sääse Lasteaed.

Tamsalu maja avas uksed  27. septembril 1982.a ja kuulus koondise ,,Eesti Põllumajandustehnika" Tamsalu osakonnale. Alustati tööd 5 rühmaga, neist 2 sõime- ja 3 aiarühma, aasta pärast avati kuues rühm.

Alates 2006. aastast kannab lasteaed nime Tamsalu Lasteaed Krõll.

Tänapäev

Alates 01.09.2017.a liideti Tamsalu Sääse Lasteaed Tamsalu Lasteaiaga Krõll ühise juhtimise alla ning lasteaia nimeks on Tamsalu Lasteaed Krõll.

Omanäolisus

  • Aastal 2001 liitusid mõlemad majad Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias
  • Liikumisharjumuste kujundamiseks on head võimalused: lähedal asuvad matka- ja suusarajad, kelgumäed, olemas on kaasaegne spordiinventar. 5-7aastased lapsed saavad kord nädalas treeneri juhendamisel ujumise algõpetust Tamsalu Spordikompleksis. Tamsalu majas on oma võimla.
  • Osaletakse projektis ,,Kiusamisest vaba lasteaed". www.kiusamisestvabaks.ee
  • Aastast 2016 kasutame õppe- ja kasvatustöös Persona Dolls metoodika elemente.
  • 2017/2018 õppeaastast rakendame laste sotsiaalsete oskuste õppeprogrammi ,,Samm-sammult".

 

Traditsioonid

  • Rahvakalendritähtpäevade tähistamine
  • Aiarühmade kevadised näidendid
  • Südamenädala tähistamine
  • Kevadised ekskursioonid
  • Krõlli suve- ja taliolümpiamängud