TAMSALU VALD

Tamsalu vald paikneb kas täielikult või osaliselt endiste Porkuni, Assamalla, Vao, Vajangu, Võhmuta, Einmanni, Nõmmküla valdade aladel.

Tamsalu valla suurimaks keskuseks on Tamsalu linn. Seal asuvad kaubandus-, kultuuri-, haridus-, teenindus- ja sotsiaalobjektid. Tamsalu linna, kui keskuse kõrval asuvad tugevad tõmbekeskused - Rakvere linn, Tapa linn ja Väike-Maarja.

Lääne – Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009- 2015" järgi jaguneb Tamsalu vald neljaks kandiks:
1) Tamsalu kant (Sääse, Uudeküla, Alupere, Naistevälja, Kaeva, Loksa, Savalduma, Araski, Sauvälja, Metskaevu, Põdrangu),
2) Porkuni kant  (Porkuni, Piisupi, Vistla, Järvajõe, Kadapiku),
3) Vajangu kant (Vajangu, Kuie, Kursi, Kerguta, Aavere, Võhmuta, Türje, Järsi),
4)Assamalla kant (Assamalla, Kullenga, Lemmküla, Vadiküla,Võhmetu, Koplitaguse, Koiduküla).

Kant on sotsiaalne ja kultuuriline asustuse algkooslus, millel on ühine „meie-tunne". Ala, mida asustab konkreetne kogukond ja mis on neile „oma". Moodustub enamasti mitmest asulast. Kandi moodustavad kas keskus ja selle ümber koondunud asulad või asulate rühm ilma olulise keskuseta.