Ajalugu

Sääse lasteaed - endine Põdrangu sovhoosi lastepäevakodu avati 1958. aasta juunis, tolleaegse Põdrangu sovhoosi keskuses, Põdrangul. Lasteaed oli üherühmaline, seal oli 15 aiaealist ja 10 sõimeealist last.

27. mail 1974. aastal kolis lastepäevakodu Põdrangult üle Sääsele, vastvalminud hoonesse. Lasteaed hakkas tööle 6-rühmalisena (2 sõime- ja 4 aiarühma). Lasteaed oli ehitatud 140 lapsele, kuid lapsi oli 152. Lasteaias töötas 2 öörühma: 1 sõime- ja 1 aiarühm. Lasteaed allus linnukasvatusvalitsusele.

1986. aastal sõlmiti Põdrangu sovhoosi ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi vahel leping "Koolieelne lasteasutus põllumajandi sotsiaalmajandusliku arengu kompleksis", juhendajaks dotsent Taimi Tulva. Leping sõlmiti kolmeks aastaks. Selle lepingu raames sai lasteaed uut metoodilist materjali sõimerühmade töö ja laste mängu kohta. Uusi mõtteid tutvustati ka rajooni kasvatajatele.

Lapsed on käinud lasteaias Põdrangu sovhoosi territooriumilt.

1993. aastast, pärast sovhoosi likvideerimist, kui lasteaed hakkas kuuluma Tamsalu vallale, on lasteaias käinud Tamsalu valla piirkonna lapsed.

2010.a. oktoobrist kannab lasteaed nime Tamsalu Sääse Lasteaed

Tänapäev
Lasteaias töötab üks sõimerühm, üks liitrühm, üks sobitusrühm, üks aiarühm ja üks 6. - 7aastaste laste rühm.

2013. aastal ehitati lasteaiale uus viilkatus, 2016. aastal renoveeriti maja fassaad ja õueala.
Majas töötab oma köök. Ruumid on renoveeritud, soojad ja hubased. Õueala on avar ja seal on uued mänguväljakud.
2017.a. liideti lasteaed Tamsalu Lasteaed Krõll ´iga.


Omanäolisus ja traditsioonid

Aastal 2001 liitusime Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga.  www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias

 

2014 aastast liitusime projektiga ,,Kiusamisest vaba lasteaed". www.kiusamisestvabaks.ee


Lasteaias on väljakujunenud oma traditsioonid:

  • Vanavanemate kokkutulek iga viie aasta järel.
  • Kadripäeva tähistamine koos Tamsalu lasteaiaga "Krõll".
  • Osavõtt Porkuni Pillarist.
  • Väljasõit lasteaia sünnipäeval.
Lasteaias korraldatakse palju üritusi peredele, on oma teatrikuu, laadad, jõuluhommikud ning spordinädalad. Lasteaeda külastavad erinevad teatrigrupid ja kord aastas sõidetakse päris teatrisse.