"HEA ISA"

2015.a

 • TOOMAS  UUDEBERG
 • ANDRES  AOSAAR

"HEA EMA "                             

2016.a.

 • ELVE VETTIK
 • MAARIS TAMM
 • MALLE SOKK

2015.a.                                   

 • HANNELE  VALDOK    
 • TERJE  KALDARU
 • VILVE NEEME

Tiitli andmise eesmärk on väärtustada emadust/isadust ning tunnustada ema/isa rolli lapse/laste kasvatamisel. 

Tiitel antakse emale/isale, kes on tubli lapsevanem, kodu ning perekonna väärtustamisel ja lapse/laste kasvatamisel eeskujuks teistele ja kasvatamas/kasvatanud üles tubli(d) lapse(d). Samuti tegutsenud silmapaistvalt ka kutse või tegevusalal ja/või ühiskondlikus elus ning on Tamsalu Valla elanik

Tiitli võib ühele emale/isale anda ainult ühe korra.

Ettepaneku tiitli andmiseks võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid, asutused, ühingud.

Ettepanekud esitatakse Tamsalu Vallavalitsusele 
 
 • ,,HEA EMA" kandidaadid 1 aprilliks
 • ,,HEA ISA" kandidaadid 1 oktoobriks

Ettepanekus märkida kandidaadi:

 • Nimi, vanus, kontaktandmed
 • Haridus, eriala, ameti- või töökoht või tegevusala
 • Laste arv, nimed ning vanused
 • Kandidaadi lühiiseloomustus, tunnustamise põhjendus
 • Ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed

Tiitli saaja valib laekunud ettepanekute põhjal välja volikogu hariduskomisjon, kaasates eelmiste aastate nominente. Komisjonil on õigus jätta tiitel välja andmata.

Tiitli saaja kuulutatakse välja valla emadepäeva/isadepäeva üritusel.