Tööstusala

Tamsalu tööstusala hõlmab maa-ala üldpindalaga 84 ha, millel paiknevad seitse tegutsevat ettevõtet. Tööstusala arendamise eesmärgiks on hoogustada ettevõtluse arengut piirkonnas ning suurendada tööhõivet. Arendustöö tulemusel saavutatakse olemasoleva tööstusala ning seda katvate infrastruktuuride otstarbekam ärakasutamine, mille tulemusena tekivad uued kinnistud koos infrastruktuuriga uute ettevõtete tarvis.

Tamsalu tööstusala arengueeldustena nähakse: 1) geograafiline asukoht (kaugus Tallinnast ja Tartust 100 km, Rakverest 30 km, Kunda sadamast 60 km), 2) raudtee (Tallinn-Tartu-Pihkva), 3) suure mahutavusega teraviljaelevaatorid (108 tuh. tonni), 4) odav maa (12 krooni/m2), 5) vaba tööjõu olemasolu piirkonnas, 6) tehnilise infrastruktuuriga varustatus, 7) arenenud sotsiaalne infrastruktuur.