Blanketid ja vormid

Ehitus-ja kasutuslubade taotluste vormide LINK

Alates 6. oktoobrist 2014.a. on aadressil www.ehr.ee kasutusel uuenenud riiklik ehitisregister, suvel lisandub täiendav võimalus esitada taotlusi ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi registri.

Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega (sealhulgas ehitus- ja kasutusload).

Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused ja seda haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.