Eesti Vabariigi 98 aastapäeval said Tamsalu Vallavolikogu tänukirja:
 • Age Int, Tamsalu Sääse Lasteaia õpetaja - pikaajalise tubli töö eest 
 • Kristine Tamm, Tamsalu Spordikompleksi puhastusteenindaja -  töötamine äärmise korralikkusega 
 • Ruth Murro,  Tamsalu Kommunaal haljastusmeister -   kauaaegne tubli töötaja 
 • Maie Aujärv,  pikaajaline ettevõtja, juuksur -  korrektne ja sõbralik  töötaja
 • Ursula Saar, Tamsalu Vallavalitsus vallasekretäri abi -  abivalmis ja kohusetundlik töötaja 
 • Aino Ennoja , pikkaajaline ettevõtja, poepidaja Põdrangu külas- suure pühendumusega töötaja
 
Eesti Vabariigi 97 aastapäeval tunnustati Tamsalu Vallavolikogu tänukirjaga:
 
 • Tiia Raudsepp, pühendunud töö eest Tamsalu Gümnaasiumis
 • Elle Olt,  pikaajalise pühendunud vabatahtliku töö eest Tamsalu Lunastaja koguduses
 • Merike Viilver,  pikaajalise pühendunud töö eest valla raamatupidajana
 • Kadri Kask, pühendunud töö eest Tamsalu Kultuurimaja lauluõpetajana
 • Ilme Sander,  pikaajalise pühendunud töö eest Sääse Lasteaias
 • Andra Hoolma,  särava ja rõõmsa olekuga lapsi ning töökaaslasi sütitava ja innustava töö eest Tamsalu Lasteaias
 • Jaanus Kruusman,  pikaajalise, kohusetundliku töö eest Tamsalu Kalor AS-s
 • Hilja Aljaste,  pikaajalise pühendunud töö eest Sääse Hooldekodus  
 • Rein Tops, pikaajalise Tamsalu valla spordielu organiseerimise ja kajastamise eest
 • Maia Heinsoo, pikaajalise pühendunud töö eest valla sotsiaaltöös
 • Malle Minjajev, pikaajalise pühendunud töö eest valla veterinaarteenistuses
Volikogu tänukirjaga tunnustamine
 
Vallavolikogu ja vallavalitsus tunnustavad vallale osutatud teenete eest füüsilisi või juriidilisi isikuid tänukirjaga.
 
Taotlusi vallavolikogu tänukirja andmiseks on õigus esitada vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel ning valla asutustel. Taotluses esitatakse füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, amet, töö- või teenistuskoht, teenete kirjeldus ning taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed. Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne inimi, kontaktandmed, teenete kirjeldus ning taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed.
 
Taotlus vallavolikogu tänukirja andmiseks esitatakse vallavalitsusele.