Tamsalu vallavalitsuse tänukirjaga on tunnustatud:
 
2016.a.Eesti Vabariigi aastapäeval
  • Tiina Roos - Sääse Hooldekodu kohusetundlik töötaja
  • Leili Treimann- Tamsalu Lasteaia Krõll hoolitsev ja töökas õpetaja abi
2015.a. heade tulemuste eest tõstespordis
  • Robin Kivirand 
  • Airo Lihvar
Juhendaja Ahti Uppin.
 
Eesti Vabariigi 97 aastapäeval  
  • Tõnu Läänemets -   pikaajalise ettevõtluse arendamise, valla ürituste toetamise ja suure panustamise eest ettevõtte territooriumi heakorda;
  • Erko Jullinen -  Tamsalu ettevõtluspesa arendamise eest.
Vallavalitsuse tänukirjaga tunnustamine
Vallavolikogu ja vallavalitsus tunnustavad vallale osutatud teenete eest füüsilisi või juriidilisi isikuid tänukirjaga.
 
Taotlusi vallavalitsuse tänukirja andmiseks on õigus esitada vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel ning valla asutustel. Taotluses esitatakse füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, amet, töö- või teenistuskoht, teenete kirjeldus ning taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed. Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne nimi, kontaktandmed, teenete kirjeldus ning taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed.
 
Taotlus vallavalitsuse tänukirja andmiseks esitatakse vallavalitsusele.