Eesti Vabariigi  aastapäeval Tamsalu valla Tänukirjaga tunnustatud :

 2014.a. Eesti Vabariigi 96 aastapäev

 • Ene Klaasimäe  
Pikaajalise pühendunud töö eest Tamsalu Lasteaias Krõll
 • Ülle Loorits
Pühendunud töö eest Tamsalu Sääse Lasteaias
 • Raul Veeret  
Pikaajalise pühendunud töö eest valla heakorra tagamisel
 • Tiina Sakk
Pikaajalise pühendunud töö eest valla laste muusikalisel kasvatamisel Tamsalu Kultuurimajas
 • Virve Kuum
Pühendunud töö eest Vajangu Põhikoolis
 • Anne Kraubner
Pikaajalise pühendunud töö eest valla laste õpetamisel Tamsalu Gümnaasiumis
 • Aime Tops
Pikaajalise pühendunud töö eest valla laste õpetamisel Tamsalu Gümnaasiumis
 • Maire Tamm
Pikaajalise pühendunud töö eest valla laste õpetamisel Tamsalu Gümnaasiumis
 • Sir Careth Philip Niblett 
Võhmuta mõisa võiduvärava restaureerimise eest
 • Galina Siniväli
Pikaajalise pühendunud töö eest Sääse hooldekodus
 • Lia Klaas
Pikaajalise pühendunud töö eest Tamsalu Sääse Lasteaia juhtimisel
 • Viiu Uudam
Pikaajalise pühendunud töö eest Tamsalu Lasteaia Krõll juhtimisel
 • Vello Sander
Pikaajalise pühendunud töö eest Tamsalu  valla Kommunaalasutuse juhtimisel

 2013.a. Eesti Vabariigi 95 aastapäev

 • Liivi Kruusma
Pikaajalise tubli töö eest Tamsalu Sääse Lasteaias
 • Margit Pedamäe
Pikaajalise tubli töö eest Tamsalu Lasteaias Krõll
 • Reet Lepajõe
Tamsalus ettevõtluse edendamise eest
 • Elvi Eesmaa
Pikaajalise kohusetundliku töö eest Tamsalu valla veemajanduses
 • Vahur Leemets
Tamsalu spordielu väärtustamise eest, Tamsalu-Neeruti maratoni korraldaja
 • Peeter Martin
Tamsalu ettevõtluse edendamise eest
 • Ago Veilberg
Pikaajalise valla spordiau kaitsmise eest
 • Märt Amur
Tubli töö eest vabatahtliku päästja-autojuhina
 • Voldemar  Kunder
Tubli töö eest päästja-autojuhina

 2012.a Eesti Vabariigi 94 aastapäev

 • NIINA JAKIMENKO

Kohusetundliku pikaajalise kokatöö eest Tamsalu Lasteaias Krõll

 • TERJE PÕLDMAA

Kohusetundliku õpetaja abi töö eest Tamsalu Sääse Lasteaias

 • LUULE KINDEL

Pikaajalise kohusetundliku töö eest Tamsalu Spordikompleksis

 • MARE JÄRV

Pikaajalise kohusetundliku töö eest Tamsalu Spordikompeksis

 • TERJE KALDARU

Kohusetundliku õpetaja töö eest Tamsalus

 • MARIKA JEESER

Kohusetundliku õpetaja töö eest Tamsalus

 • KOIDA ROOSMA

Kohusetundliku õpetajatöö eest  Tamsalus

 • SILJA TIITS

Kohusetundliku töö eest Tamsalu Gümnaasiumis

 • RISTO ROONET

Tamsalu spordielu väärtustaja, Eesti MV Maastikuratastele Tamsalus peakorraldaja

 • TOIVO KIISLA

Tubli töö eest vabatahtliku päästja-autojuhina

 

 • KRISTINA JERJOMINA
 • TIIU MÜRK
 • KERLI RELLI
 • SIRET KRISTEL
 • KRISTIN INTELMANN

Tamsalu tantsulaagri 2011 korraldajd

 • PORKUNI KOOL

Pikaajaline valla koostööpartner

 • RAINER JÄRVELT

Valla ettevõtluse edendamine eest

 • LENNA REBANE

Pikaajalise valla ettevõtluse edendamise eest

 • KAAREL NURMSALU

Kõrgete sportike saavutuste eest 2011.a.

 • TIMO SIMONLATSER

Kõrgete sportlike saavutuste eest 2011.a.

2011.a. Eesti Vabariigi 93 aastapäev

 • RAILI FREIENTHAL
kaaskodanike abistamise eest
 • JAANO KONNAPERE
kaaskodanike abistamise eest
 • EINAR SIRILA
pikaajaline doonor, 94 vereloovutust
 • REIN  ROSIN
pikaajaline doonor, 78 vereloovutust
 • TARVO  KLAASIMÄE

Tamsalu spordielu väärtustaja, EXdream 2010 korraldaja

 • VELVE PÕLDOJA

Tamsalu kui elukoha väärtustajat, "Sõida ohutult 2010" korraldaja

 • AARNE  ARUMÄGI

pikaajalise tubli töö eest Tamsalu Vesi AS juhtimisel

 • NEEME  MALVA

pikaajalise tubli töö eest Tamsalu soojamajanduse juhtimisel

 • LIIA ALLING

Tamsalu tantsuelu edendamise eest

 • ANNELI VALK

kohusetundliku töö eest laste kasvatamisel Tamsalu Sääse Lasteaias

 • MARIS VAHISALU

kohusetundliku töö eest laste kasvatamisel Tamsalu Lasteaias Krõll

 • MARIA SAVINA

tubli õpetajatöö eest Tamsalu Gümnaasiumis

 • MAIU TALJA

tubli õpetajatöö eest Tamsalu Gümnaasiumis

 • VALDO SIMONLATSER

pikaajalise Tamsalu ettevõtluse arendamise eest

 • KAAREL NURMSALU

kõrgete sportlike saavutuste eest 2010.a.

 • TIMO SIMONLATSER

kõrgete sportlike saavutuste eest 2010 a.

  2010.a. Eesti Vabariigi 92 aastapäev

 • SILVI KAASIK
pikaajalise tubli töö eest Tamsalu Sääse lasteaias
 • ÜLLE SOKK
tubli töö eest Tamsalu Lasteaed Krõll õpetaja abina
 • AIDA SAAR
tubli töö eest Tamsalu Gümnaasiumi õpetajana
 • AIDE TAPNER
tubli töö eest Tamsalu Gümnaasiumi õpetajana
 • HELLE  UDEKÜLL
pikaajalise tubli töö eest Tamsalu Gümnaasiumis
 • KAJA  RAUDLA
pikaajalise tubli töö eest Tamsalu Gümnaasiumis
 • HELGI LAHT
pikaajalise tubli õpetajatöö eest Vajangu Põhikoolis
 • MEELI KUNTUR
pikaajalise tubli raamatukoguhoidja töö eest Assamalla Raamatukogus
 • RAUL  VEERET
pikaajalise tubli töö eest Tamsalu heakorra tagamisel
 • ANNE-LY NORMANN
pikaajalise tubli töö eest Tamsalu perearstina
 • JUHAN LINDRE
pikaajalise Tamsalu valla talumajanduse arendamise eest
 • VIKTOR SERGEJEV
pikaajalise tubli töö eest vabatahtliku päästja-autojuhina
 • MARGUS  ZUBAREV
külaelu edendamise eest Assamallas
 SPORT
 • LIVAR  LIBLIK

- kõrgete sportlike saavutuste eest

 • ARGO  ALLIK
 • MAIRE  LIMBERG
 • KAAREL  NURMSALU
 • TIMO SIMONLATSER
 • KAILI SIRGE

2009.a.   Eesti Vabariigi 91 aastapäev

 • ANNE TÕNTS

kauaaegse kohusetundliku töö eest laste kasvatamisel Tamsalu Lasteaias Krõll

 • TERJE GEIDIK

kohusetundlik töö laste kasvatamisel Tamsalu Sääse Lasteaias

 • VALDA UUDE

pikaajalise kohusetundliku töö eest Vajangu Põhikoolis

 • MARE VIKS

tulemusliku õpetajatöö eest Tamsalu Gümnaasiumis

 • MAARJA NAHKUR

tubli õpetajatöö eest Tamsalu Gümnaasiumis

 • HILJE PAKKANEN

pikaajalise Tamsalu ajalehe toimetamise eest

 • REIN LALL

edumeelne valla põllumees

 • JAANUS KIISK

edumeelne valla põllumees

 • RIHO KIVILA

ettevõtluse ja koeraspordi arendamise eest

 • REIN TOPS

pikaajalise valla spordiinfo kajastamise eest

 • SIRLY TIIK

tublide sportlike saavutuste eest

 • SERGEI KUROTŠKIN

kauaaegse sportlike eluviiside levitamise eest