Tamsalu valla moodustavad Tamsalu linn, Sääse alevik ja 30 küla.

Elanike arv 

(rahvastikuregistri andmed)
     
    Aasta  01.01.
2008
 01.01.
2009
 01.01.
2010
 01.01.
2011
 01.01.
2012
01.01.
2013

01.01.

2014

01.01.

2015

01.01.

2016

01.01.

2017

    Tamsalu linn  2559  2533  2478  2436  2389  2310 2268 2245 2222 2155        
    Sääse alevik 484  489  452  428  418  425 423 412 391 366
  Külad:                    
1.  Aavere 13 13  13  16  17  18 19 20 18 17
2.  Alupere 11 10  10  10 10 7 7 6 7 7
3.  Araski 2 2  2  2  1  1 1 1 2 2
4.  Assamalla 131 129  121  111  107 111 106 108 102 103
5.  Järsi 3 3  1  1  0  0 0 1 1  
6.  Järvajõe 24 24  24 25  21  26 27 27 30 29
7.  Kadapiku 13 13  11 12  11  11 11 11 11 15
8.  Kaeva 17 16  15 15  15  13 13 12 13 13
9.  Kerguta 13 10  10  10  10  10 9 9 8 13
10.  Koiduküla 5 5  3  3  2  2 1 1 0  
11.  Koplitaguse 10 9  10  11  11  13 11 13 15 15
12.  Kuie 36 32  33  27  25  23 19 17 16 15
13.  Kullenga 28 29  26  28  29  32 33 30 28 29
14.  Kursi 40 41  35  35  37  36 35 35 33 33
15.  Lemmküla 1 1  1  1  1  2 2 2 1 1
16.  Loksa 37 36  34  32  31  30 29 32 33 35
17.  Metskaevu 10 9  14  16  16  14 16 14 17 16
18.  Naistevälja 31 32  30  32  33  33 33 32 32 31
19.  Piisupi 49 59  58  56  53  52 48 48 48 51
20.  Porkuni 198 189  187  183  178  171 167 162 150 151
21.  Põdrangu 82 80  79  76  80  72 69 63 67 62
22.  Sauvälja 22 20  22  23  23  19 18 19 18 21
23.  Savalduma 28 26  26  28  28  27 26 33 34 31
24.  Türje 11 9  14  12  12  12 13 12 10 12
25.  Uudeküla 108 108  105  108  94  98 105 106 104 100
26.  Vadiküla 7 5  7  7  8  7 6 6 7 6
27.  Vajangu 383 381  369  361  340  340 325 320 317 290
28.  Vistla 24 21  21  22  23  24 23 23 21 23
39.  Võhmetu 15 14  12  12  14  14 16 14 16 16
30.  Võhmuta 52     51  54  54  52  52 51 48 48 46
KOV taseme aadressiga 22 26  71  56  55  63 62 59 54 66
    Kokku:  4469  4425   4348  4249  4149  4068 3992 3941 3874 3770