LEHE ANDMED ON UUENDAMISEL !

Tamsalu Sääse Lasteaed
Ülase tn 14
Sääse alevik
Tamsalu vald
46105 Lääne-Virumaa
Registrikood75009728
Telefon: 3230561


OLEME AVATUD 700 - 1900


Direktor  Viiu Uudam 
 

2016/2017. õa eesmärgid:
 
1. Kolleegidelt õppimine (rühmas teise õpetaja tegevuse külastamine).
2. Laste vaimse, emotsionaalse ja füüsilise tervise tugevdamine tervisliku toitumise kaudu - TEL.
3. Vee omadustega tutvumine mängude ja katsetuste kaudu - õueõpperühm.


SÄÄSE LASTEAIA VISIOON

Mänguline ja lapsekeskne, lastevanematega koostööd tegev, avatud ja terviseedendusele ning keskkonnateadlikkusele orienteeritud lasteaed.

Maja välisfassaad on renoveeritud ja majas töötab viis rühma.
Ühiskond tunnustab lasteaednike tööd.

SÄÄSE LASTEAIA MISSIOON

Mängudemaa, kus laps võib rõõmsalt astuda.

Koostöös koduga toetame lapse individuaalset arengut igakülgselt.


Lasteaed:

  • võimaldab eelkooliealistel lastel alushariduse omandamise
  • toetab ja täiendab perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel
  • soodustab lapse individuaalsuse arvestamist

Lapsevanematel on võimalik saada vajalikku informatsiooni kasvatusküsimustes.