TAMSALU MUUSEUM

Tamsalu muuseumi kontaktid

3230952 / 5250992 (Aadu Uudmäe)

e-post ; tamsalumuuseum@tamsalu.ee; aadu.uudmae@mail.ee

Tamsalu muuseum avati 2.juunil 2001.a. endises Meritsa majas Kesk tn. 2, Tamsalu linn,kus muuseumi kasutuses on kolm tuba.

Oma olemuselt koduloomuuseumi kogudes ca 2000 eksponaati esemete, kirjatööde (käsikirjad, trükised, raamatud), fotode ja väliobjektide (Tamsalu valla mälestusmärgid, pärandkultuuriobjektid) näol. Muuseumi tegevuseks on vanavara, kirjalike mälestuste, dokumentide kogumine ja säilitamine. Uurimissuunaks on Tamsalu kujunemine, piirkonna ajaloo talletamine; ajalooliste sündmuste uurimine ja kajastamine meedias (nt. Porkuni lahinguga seonduv). Tamsalu minevikku on kajastatud muuseumi poolt koostatud ja kirjastuse Maalehe Raamat väljaantud Tamsalu raamatus (2007). Koostamisel on järgmine raamat Tamsalust ajaloost, mis peab ilmuma Tamsalu esmamainimise 500. aastapäevaks (2012). Pidevalt tehakse kaastööd Eesti Rahva Muuseumile.

Uueks tegevusvaldkonnaks on rahastusprojektide koostamine muuseumi säilitustingimuste parandamiseks, muuseumi väliobjektide rahastamiseks (Vistla memoriaal), ekskursioonide ja õuesõppe korraldamiseks pärandkultuuriobjektidel (Tamsalu Lubjapark), trükiste väljaandmiseks. (Tamsalu raamat, Pool sajandit sporti Tamsalus)

Muuseumis on eksponeeritud mitmed stendid nii tähtpäevaliste kui alaliste väljapanekutega.

Esinetakse üritustega Tamsalu Päevadel (2008.a. Moskvitšide paraad ja esitlus), tehakse koostööd Eesti Paeliiduga, korraldatakse temaatilisi koosviibimisi (represseeritute mälestamine), ekskursioone ja õppekäike teistesse muuseumidesse ning ajalootunde õpilastele ja lasteaialastele.

Muuseumit haldab ja tööd korraldab ühiskondlikel alustel MTÜ Tamsalu Muuseumi Sõprade Selts. Muuseumi loojateks olid TMSS-i asutajaliikmed Johannes Eermann, Linda Reimann, Endel Poom, Karin Poom, Ülo Tähiste, Helmuth Toomla, Paul Kasekamp.

Muuseum on avatud kolmapäeviti 12.00 – 16.00, sissepääs tasuta.

Teenused:

Muuseumitunnid koolidele ja lasteaedadele

Söögikoht: Tamsalu spordihoone.

Parkimisvõimalus muusemi ees tänaval.