Tamsalu jäätmejaamas korraldatud ohtlike jäätmete, eterniidi ja suuremõõtmeliste jäätmete kogumine, äravedu ja käitlemine ajavahemikul 01.juuni 2015.a – 31.detsember 2017.a toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastamise toetusel.

 

Tamsalu jäätmejaam  

Raudtee tn 4, Tamsalu linn, Tamsalu vald

Avatud:  KOLMAPÄEV –REEDE   11.00 – 18.00

            LAUPÄEV                      12.00 – 17.00

            PÜHAPÄEV                    10.00 – 14.00

Tamsalu jäätmejaam, tel: 5335 9254

NB ! Jäätmejaama võib tuua ainult seal vastuvõetavaid (allpool loetletud) jäätmeid ja ainult jäätmejaama lahtioleku aegadel, kus jäätmejaama töötaja juhendamisel paigutatakse ( tõstetakse) jäätmed toojate poolt õigesse kohta.

Jäätmete mahapanek  jäätmejaama aia äärde või värava taha on keelatud!!!

Ehitusprahti s.h. ehituskivi ja betoonijääke Tamsalu jäätmejaamas vastu ei võeta !

Täiendav info Tamsalu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt telefonil 3228 446 või 520 3992

Jäätmejaamas Tamsalu valla elanikelt tasuta vastuvõetavate jäätmete loetelu:

 Ohtlikud jäätmed

Kasutatud õlid ja õlijäätmed, sh õlifiltrid ja -pakendid
Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nendega määrdunud töövahendid ning pakendid
Lahustid
Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid
Vanad akud ja akuvedelikud
Kemikaalid
Kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted
Elavhõbedakraadiklaasid
Päevavalguslambid (erikujulised, kompaktsed), säästulambid, kõrg- ja madalrõhulahenduslambid
Patareid ja väikeakud
Tundmatud jäätmed

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

Suured kodumasinad (külmikud, telerid, elektri pliidid)
Väikesed kodumasinad
Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni-seadmed

Valgustusseadmed

Elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured tööstuslikud tööriistad)

Meditsiiniseadmed
Seire- ja valveseadmed

Segapakendid (pakend tuleb orgaanilisest- ja olmejäätmetest tühjendada, võimalusel loputada ning kokku suruda.)

Klaasist pudelid/purgid
Plastpudelid
Tetrapakid
Jogurtitopsid/võikarbid
Alumiiniumpurgid
Õue- ja teeküünalde ümbrised

Vanapaber ja –papp/kartong

puhas kuiv paber: ajalehed, ajakirjad, reklaamimaterjalid, töövihikud, kaustikud, ümbrikud, kirjutus-, joonistus- ja paljunduspaberid
pappi, kartongi ja pruuni paberit, papp-pakendid peavad olema kokkusurutud, et need konteineris võimalikult vähe ruumi võtaks.

Kogumiskonteinerisse ei või viia : märga ja määrdunud paberit, kiletatud ja vahatatud paberit nagu kingituspakipaberid, foolium- ja kopeerpaberid, ehituspabereid, tootepakendeid nagu piimapakid, või pabereid, kilet, vahtplasti, jäätise ja kommipabereid; märga ja määrdunud pappi, kiletatud pappi, muna-aluseid ja muid toiduainete pakendeid, kasutatud pappnõusid ja papptopse

Suuremõõtmelised jäätmed 

Mööbel, WC-potid, valamud

Vanad sõiduautorehvidTulenevalt olukorrast, kus MTÜ Eesti Rehviliit peatas alates 16. Maist 2016.a. ajutiselt vanade rehvide vastu võtmise, ei saa vanu rehve Tamsalu jäätmejaamas (Raudtee tn 4) ära anda.

Vanu rehve võetakse aga jätkuvalt vastu MTÜ Rehviringlus kogumispunktis Vasara tn 17b, Tamsalu (Everok Ehitus OÜ territooriumil).

Lisainfot:  Lembit Saart, Tamsalu valla keskkonnaspetsialist

                   Tel 520 3992;  e-post: lembit.saart@tamsalu.ee

 

Äraantavate rehvide arv elanikele ei ole piiratud.

Asutustel tuleb rehvide äraandmise sooviga pöörduda kõigepealt MTÜ Eesti Rehviliidu projektijuhi Kaur Kuurme poole: Vana-Narva mnt. 26, 74114 Maardu Tel. 56 236697, Faks 637 9458 , e-mail: kaur.kuurme@rehviliit.ee

Ehitusjäätmed (eelsorteeritud)

►asbesti sisaldavad ja eterniidi jäätmed

klaas (aknaklaas) 

Metallijäätmed

Penoplasti jäägid