Tamsalu ajaleht

Tamsalu ajaleht ilmub  1 kord kuus.

Ajalehe toimetaja on Aavo Leemets, tel: 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee.

Kaastööd, reklaam ja kuulutused saata toimetaja e-postile. Fotod saata töötlemata/muutmata. Toimetajal on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. 

Tamsalu Ajalehes reklaami/kuulutuste avaldamine:

  • reklaami suurus 1 lehekülg                 63,91 €
  • reklaami suurus 1/2 lehekülge            31,96 €
  • reklaami suurus 1/4 lehekülge            15,98 €
  • reklaami suurus 1/8 lehekülge              9,59 €
  • reklaami suurus 1/16 lehekülge            6,59 €
  • reklaami suurus 1/32 lehekülge            4,79 €
  • reklaami suurus 1/64 lehekülge            3,20 €