Sünnitoetuse taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust makstakse last kasvatavale vanemale, eestkostjale või hooldajale kui taotleja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on olnud vähemalt viimased kuus kuud enne lapse sündi Tamsalu vallas ja lapse sündimisel on lapse Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht Tamsalu vald.

Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse. Toetust makstakse ühes osas. 

Sünnitoetuse suurus on 350 eurot

 

 

Õigusaktid:

 

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Tamsalu valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Tamsalu vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Tamsalu vallamajast.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: