Sünnitoetus

Sünnitoetuse on Tamsalu valla eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus.
Sünnitoetus koosneb üldjuhul rahalisest toetusest ning makstakse last kasvatavale vanemale, eestkostjale või hooldajale ainult järgmiste asjaolude üheaegsel esinemisel:

taotleja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on olnud vähemalt viimased kuus kuud enne lapse sündi Tamsalu vald;

lapse sündimisel on lapse Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht Tamsalu vald.

Sünnitoetuse suuruse kinnitab igaks eelarve aastaks  Vallavolikogu. Sünnitoetuse suuruseks  on alates 01.01.2018.a. 400 eurot.