Tamsalu  Vallavalitsuse struktuur

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks

Avaliku võimu teostamine

ATS § 7 tähenduses    

Ametikoht

Töökoht

Arengu- ja planeeringuosakond

 

 

 

abivallavanem, osakonna juhataja

1

 

§ 7 lg 3 p 8,9

ehitusspetsialist

1

 

§ 7 lg 3 p 5, 8, 9

keskkonnaspetsialist

1

 

§ 7 lg 3 p 5, 8,9

järelevalveinspektor

0,25

 

§ 7 lg 3 p 2, 5

IT-spetsialist   1  

Kantselei

 

 

 

vallasekretär   

1

 

§ 7 lg 3 p 5,  8, 9

vallasekretäri abi

1

 

§ 7 lg 3 p 5, 8,9

Finantsosakond

 

 

 

pearaamatupidaja, osakonna juhataja

1

 

§ 7 lg 3 p 8,9

vanemraamatupidaja

 

2

 

Sotsiaal- ja haridusosakond

 

 

 

sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja

1

 

§ 7 lg 3 p 8,9

lastekaitsespetsialist

1

 

§ 7 lg 3 p 8,9

sotsiaalinspektor

1

 

§ 7 lg 3 p 8,9

hoolekandetöötaja

 

2