Piirkondliku statistika portaal
 

Piirkondliku statistika portaal on keskkond Statistikaameti veebilehel, kuhu on koondatud kõik Statistikaameti piirkondliku statistikaga seotud tooted. 

Vaata Tamsalu valla rahvastiku andmeid ja eelarvestatistikat piirkondlikus portaalis.

 

Kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkuse analüüsid (Siseministeerium)

LEO ehk Läbipaistev Eesti Omavalitsus (Riigipilv)