Puudega isiku parkimiskaart

Parkimiskaart antakse välja isikule, kellel esineb  keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;

ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart on taotlejale tasuta ja väljastatakse kuni 5 aastaks.

Taotlemisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

Avaldus

Arsti tõend või puude otsus, kus on kirjas liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle

Foto

Parkimiskaardi väljaandmise aluseks on:

1) tööealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;

2) lapsele ja pensioniealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning pere- või eriarsti teatis liikumis-  või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta (alus sotsiaalministri määrus 23.12.2010 nr 90)