Noorsportlasena on tunnustatud:

Nimi   Aasta
 • Alex Ahtiainen
2016 (2015 tulemused, ujumine)
 • Kert-Taniel Kesküll
2015 (2014.a. tulemuste eest, ujumine)
 • Merike Järvamägi    

2014 (2013.a.tulemuste eest)(maadlus)

 • Liis Järvamägi

2013 (2012.a.tulemuste eest)(maadlus)   

 • Marian  Roop
 • Marek Sikk 

2012 (2011 tulemuste eest) (saalihoki)

2012  (2011.a. tulemuste eest)(suusatamine)

 • Triin Lait 

2011 (2010.a.tulemuste eest)(kergejõustik)

 • Kaspar Raudla 

2010 (2009.a.tulemuste eest)(kergejõustik)

 • Kaarel Nurmsalu 

2009 (2008.a.tulemuste eest)(kahevõistlus)

 • Kristo Keiv

2008 (2007.a.tulemuste eest)(ujumine)

 • Timo Simonlatser  

2007(2006.a.tulemuste eest) (suusatamine)

 

Noorsportlase tunnustamiseks määratakse ühekordne rahaline toetus, Rahvastikuregistri andmetel Tamsalu vallas registreeritud, kuni 21.-aastasele noorele tema sporditegevuse toetamiseks.

Toetus määratakse eelmise kalendriaasta sportlike tulemuste eest ja antakse üle Tamsalu päeval.

Noorsportlastele toetuse määramiseks võivad teha ettepanekuid Tamsalu valla elanikud, spordikollektiivid, vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed.

Toetuse määramise ettepanek koos põhjendusega toetuse määramiseks tuleb esitada kirjalikult vallakantseleisse hiljemalt 01.aprillil.

Toetuse määramise ettepanekud arutab läbi ja teeb ettepaneku noorsportlasele toetuse määramiseks vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon hiljemalt 15.aprillil.

Toetuse määramisel arvestatakse eelkõige noore saavutusi tiitlivõistlustel ja osalemist Tamsalu valla võistkonnas valdadevahelistel võistlustel.

Toetuse määramise otsustab Tamsalu Vallavolikogu oma aprillikuu istungil.