Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus PAIK

Piirkonna omavalitsuste, ettevõtete ja kolmanda sektori koostöö parendamiseks on moodustatud mittetulundusühing Pandivere Arendus-ja Inkubatsioonikeskus (PAIK), mis on asutatud 2006. a esimesel poolel.

Keskuse eesmärk on arendada Pandivere koostööpiirkonda (Tamsalu, Väike-Maarja, Laekvere ja Rakke vallad) kui tervikut, lähtudes piirkonna vajadustest ja huvidest ning arvestades selle arengu iseärasusi; parendada elukeskkonda, tõsta piirkonna atraktiivsust elanikele, ettevõtetele, turistidele ja investoritele, tuginedes erinevate sektorite partnerlusele. Tamsalu Vallavalitsus on Interreg IIIC EKIE projekti partner.

Projektis osaleb 5 erinevat Euroopa riiki (Soome, Eesti, Saksamaa, Itaalia ja Iirimaa) ning selle eesmärgiks on luua ja arendada loodud keskust Tamsalus. Seega on PAIK üheks osaks Pandivere ettevõtlusinkubaator, mis on rajatud eesmärgiga aidata kaasa uute innovaatiliste ettevõtete tekkele ning elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse tagamisele Pandivere koostööpiirkonnas, pakkudes ettevõtluse inkubatsiooniteenuseid.

PAIK koduleht