PAE  ÕPIMAPP

Pae õpimapp tutvustab paekivi teket, pae seost taimestikuga, kivistisi, levikut Eestis, kasutust.

Õpimapp sisaldab töölehti põhikooli kolmele astmele. Töölehtede täitmise aluseks on kunagise Tamsalu lubjatööstuse pärandmaastiku Tamsalu lubjapargi külastamine.

Õpimapi koostajad: Tiit Kaljuste ja Anneli Turb, 2012. Mapp valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.