Tamsalu Vallavalitsus viis läbi riigihanke teede talihoolde läbiviimiseks 2017-2019 talveperioodil. Talihoolduse teostamiseks on teed jagatud 9 piirkonnaks. Vastavalt läbiviidud riigihankele teostavad sõlmitud lepingute alusel teede talihooldust järgmised ettevõtted:

  • Piirkond 1 „Tamsalu linn" (Tehnika, Kesk, Koidu tn.... jne)   Martex Kopad OÜ   tel 56488916 
  • Piirkond 2 „Tamsalu linn" (Paide mnt, Rahu, Kandle tn ...jne) Martex Kopad OÜ   tel 56488916
  • Piirkond 3 „Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-Kullenga-Vadiküla-Võhmetu" Hansujüri PÜ  tel 53403824
  • Piirkond 4 „Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Loksa"   Remgreivel OÜ                tel 5146791 
  • Piirkond 5 „Vistla-Porkuni-Piisupi-Järvajõe"     FIE Mati Kallasmaa         tel 56783934
  • Piirkond 6 „Savalduma-Alupere-Naistevälja"    Tõnu Veod OÜ                tel 5056652
  • Piirkond 7 „Põdrangu-Araski-Kaeva"  Everok Ehitus OÜ  tel
  • Piirkond 8 „Kursi-Kerguta-Vajangu-Kuie-Aavere-Vajangu küla"  AS Võhmuta PM   tel  5103191
  • Piirkond 9 „Võhmuta-Järsi-Türje"   AS Võhmuta PM     tel  5103191

Kõnniteede hooldusega Tamsalu linnas tegeleb vallaasutus Tamsalu Kommunaal  tel  5278302.

Metsateid hooldab vastavalt vajadusele Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kuid neil ei ole kohustust teedel talihoolet teha. Tamsalu valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid Eesti Teed AS, tel 326 4684 või 506 1085. Tamsalu valda läbivat Jootme-Koeru teed hooldab Järva Teed AS  tel 384 6610 või 5047345.

Tapa (Tamsalu) Vallavalitsuse poolne teede hoolduse järelevalve teostaja on vallaasutuse Tamsalu Kommunaal juhata Vello Sander tel. 5278302