Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus esitatakse, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Lembit Saart, lembit.saart@tamsalu.ee, tel. 32 28 446

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Tamsalu valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Tamsalu vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Tamsalu vallamajast.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: