Komisjonide koosolekute protokollid on avalikustatud dokumendiregistris

 

TAMSALU VALLAVOLIKOGU ALATISED  KOMISJONID

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond -  vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste tegevuse kontrollimine (tegevuse seaduslikkus, otstarbekus ja tulemuslikkus), vallavara kasutamise sihipärasuse kontrollimine.
Esimees Rein Lall                                           
Aseesimees Sirje Major
Liikmed Timo Tiisler
Eiki Eilo  
   

Eelarve- ja majanduskomisjon

Tegevusvaldkond - valla arengukava ja selle investeeringute kava ning valla eelarve koostamine, muutmine ja täitmine , valla majandustegevuse ja vallavara kasutamise korraldamine, elukeskkonna korraldamine.
Esimees Toomas Uudeberg
Aseesimees Andrus Freienthal
Liikmed Hando Kasekamp
 
Rein Lall
Kristjan Nurmsalu  
Andres Rammul
Timo Tiisler
Mati Viidemann
   

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond - valla sotsiaaltöö valdkonna (hooldekodu, eakate ja puuetega isikute hoolekanne, isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine) korraldamine
Esimees Sirje Major
Aseesimees Maire Tamm
Liikmed Maia Heinsoo
Ene Kiisla
Tuuli Lindre
 

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond - õppe- ja kasvatustegevuse (lasteaiad, koolid) korraldamine
Esimees Maire Tamm
Aseesimees Kertu Langinen
Liikmed Maarika Budrikas
Hando Kasekamp
Anne Kraubner
Urmas Nõmmik
Tanel Pukk

Kultuuri-ja spordikomisjon

Tegevusvaldkond - kultuuri- ja sporditöö (kultuurimaja, raamatukogud, paemuuseum, spordikompleks, noorsootöö) korraldamine
Esimees Hando Kasekamp
Aseesimees Evelin Hiie
Liikmed Pavo Raudsepp
Tiiu Mürk
Egert Soll