Koduteenus

 

Koduteenuse – kellele osutatakse tasuta ja kellele tasulist teenus?

Tamsalu Vallavalitsus osutab Tamsalu valla elanikele koduteenust.

Kellel on õigus saada koduteenust?

Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Tamsalu vallas elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel abivajavatel isikutel:

- kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;

- kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;

 - kelle seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad mõjuvatel põhjustel oma kohustusi täitmast või ei saa neid täita;

- kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

Mis teenused kuuluvad koduteenuse alla?

Vastavalt kliendi vajadusele pakutakse alljärgnevaid teenuseid.

Põhiteenused on:

1) Toiduainetega ja majapidamistarvetega varustamine:

- tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja kojutoomine

- toiduainete tuppatoomine hoidlast

- valmistoidu kojutoomine toitlustuskohast

- esmaste majapidamistarvetega varustamine

2) Kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine:

- kommunaalmaksete tasumise korraldamine

- toimetulekutoetuse taotlemine

- ühekordsete rahaliste toetuste taotlemine ning raha kojuviimine

3) Abistamine arstiabi korraldamisel:

- arsti kojukutsumine

- abistamine raviasutuse külastamisel

- ravimite muretsemine

4) Vestlus ja teabe edastamine:

- kliendi ärakuulamine

- teabe edastamine

5) Pesemisvõimaluste korraldamine

6) Pesu pesemise korraldamine

7) Abistamine eluaseme kütmisel:

- küttematerjalide muretsemine, tellimine ja kojutoomise korraldamine

- küttematerjali tuppatoomine

- tuha väljaviimine

8) Abistamine ühekordsetel asjaajamistel:

- ajalehtede ja ajakirjade tellimine

Tugiteenused on:

1) Abistamine toidu valmistamisel

2) Toidunõude pesemine

3) Eluaseme korrastamine:

- põrandate pühkimine ja pesemine

- voodi korrastamine

- tolmu pühkimine

- akende pesu korraldamine

- laearmatuuride puhastamine

- aknakardinate vahetus

- abistamine kappide ja panipaikade korrastamisel

- katteriiete, vaipade ja mööbli puhastamise korraldamine

- akende soojustamine

- vaipade puhastamine

- pesu triikimine, riiete pisiparandused

- prügiämbri tühjendamine

4) kliendi pesemine ja korrastamine:

- abistamine pesemisel

- abistamine riietumisel

- väljanägemise korrastamine

5) kliendi külastamine tema ajutisel viibimisel haiglas

6) abistamine ravimite manustamisel

7) abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel:

- korteri kommunikatsioonirikete remondi ja pisiremontide korraldamine

- olmetehnika remondi korraldamine

8) transporditeenus

Kellele osutatakse tasuta ja kellele tasulist koduteenust?

  • Tasuta koduteenust nii põhi- kui tugiteenuste osas on õigus saada kliendil, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle sissetulek peale alaliste eluasemekulude maha arvamist ühe pereliikme kohta on alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri.
  • Kliendile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle sissetulek ühe pereliikme kohta peale alaliste eluasemekulude maha arvamist on üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri, kuid alla kehtivat miinimumtöötasu, võib põhiteenuste osas koduteenuseid tasuta osutada juhul, kui isikul on mingi kroonilise haiguse või puude tõttu püsivad kulud ravimitele üle 44,74 euro kuus.
  • Kui koduteenuste saajateks on eakas abielupaar, osutatakse tasuta ainult põhiteenuseid ning tugiteenused on tasulised.
  • Kui koduteenust vajab isik, kellel on olemas perekonnaseadusest lähtuvalt seadusjärgsed ülalpidajad, toimub teenuste osutamine vallavalitsusega kirjalikult sõlmitava kolmepoolse lepingu alusel ning on üldjuhul tasuline nii põhi- kui tugiteenuste osas.
  • Isikutele, kellel on olemas seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle seadusjärgsed ülalpidajad on maksujõuetud, on erandjuhtudel sotsiaalkomisjoni ettepanekul lubatud tasuta koduteenuseid osutada põhiteenuste ulatuses.
  • Tugiteenused on isikutele, kellel on olemas seadusjärgsed ülalpidajad, tasulised.

Teenuse hinnad alates 01.01.2016

Põhiteenus 7-eurot tund

Tugiteenus 10 eurot tund

Täiendavate küsimuste korral palun võtta ühendust sotsiaal- ja haridusosakonnaga tel 3228440