Kaugküte (keskküte)

Soojusettevõtjaks Tamsalu vallas on AS Tamsalu Kalor.

Tamsalu valla kaugküttepiirkonnaks on Tamsalu linna ja Sääse aleviku territoorium.

Tamsalu Vallavalitsuse 21.12.2007 korraldusega nr 437 on   kooskõlastatud  Tamsalu Kalor AS poolt müüdava soojuse hind koos käibemaksuga 60,52 eurot/MWh.  

Tamsalu valla kaugküttepiirkonna kehtestamine

_________________________________________________

Soojamajanduse arengukava

Tamsalu Vallavalitsus viis ajavahemikul 15.03.2017 – 30.09.2017.a. läbi projekti "Tamsalu valla soojamajanduse arengukava koostamine". Projekti käigus valmis Tamsalu soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030. Projekti eesmärk on koostada Tamsalu linna kaugküttepiirkonna jätkusuutlik arenguvisioon soojusenergia tootmisel, tagades tarbijatele pikaajaliselt soodsa soojusenergia hinna. Projekti tulemusel valmib Tamsalu linna võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava.

Soojusmajanduse arengukava koostamist toetati läbi Keskkonnainvesteeringute keskuse Euroopa Liidu struktuurivahenditest summas 3 186.- eurot, millele lisanud omafinantseering Tamsalu valla eelarvest summas 354.-eurot.