Kaugküte (keskküte)

Soojusettevõtjaks Tamsalu vallas on AS Tamsalu Kalor.

Tamsalu valla kaugküttepiirkonnaks on Tamsalu linna ja Sääse aleviku territoorium.

Tamsalu Vallavalitsuse 21.12.2007 korraldusega nr 437 on   kooskõlastatud  Tamsalu Kalor AS poolt müüdava soojuse hind koos käibemaksuga 60,52 eurot/MWh.  

Tamsalu valla kaugküttepiirkonna kehtestamine