Lasteaia hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

20I6/2017 õppeaasta Tamsalu Sääse Lasteaia hoolekogu 
 
  • Põrnikate rühma vanemate esindaja Rainer Kumm;
  • Liblikate rühma vanemate esindaja Reena Curphey;
  • Mesimummide rühma vanemate esindaja Darja Berjozkin;
  • Ritsikate rühma vanemate esindaja Anna Kis-Int;
  • Lepatriinude rühma vanemate esindaja Aare Mattis;
  • Õpetajate esindaja Anu Põldmaa;
  • Vallavalitsuse esindaja Ene Augasmägi.