Sääse Hooldekodu

Sääse tn 4-1/2, Sääse alevik, Tapa vald
 46105 Lääne-Virumaa
Telefon 32 30 488
e-mail: hooldekodu@tamsalu.ee

Hooldekodu juhataja Helle Lempu

Sääse Hooldekodu asub Tapa vallas Sääse alevikus korrusmaja esimesel korrusel. Hooldekodu klientide käsutuses on 10 kahekohalist ja 3 ühekohalist tuba. Pesemisvõimalus on hooldekodu vannitoas ja dušširuumides. Koridorid, tualetid ja abiruumid on varustatud liikumist hõlbustavate käsipuudega. Eluruumid on möbleeritud, soovi korral võib klient kaasa võtta oma mööbli. Toitlustamine toimub 4 korda päevas, selleks kohandatud söögitoas.

Hooldekodu personal pakub kliendile:

  • väärikat vananemist turvalises elukeskkonnas;
  • igakülgset professionaalset hooldust;
  • ööpäevaringset järelvalvet;
  • põetust, vajadusel tagatakse esmatasandi arstiabi.
Hooldekodu hooldusfilosoofia tugineb niisugustele väärtustele nagu austus, väärikus ning õigus privaatsusele. Hooldekodus on loodud turvaline õhkkond, kodulähedased elamis- ja hooldustingimused, püüdes lähtuda isiku soovidest ja vajadustest

Meie põhiülesandeks on ööpäevaringselt hooldekodus elavale vanurite ja puudega isikute:

1. hooldamine ja järelvalve
2. põetus ja esmatasandi arstiabi korraldamine
3. haiglaravi ja meditsiinilise konsultatsiooni korraldamine
4. abivajajate protees-ortopeediliste toodete, prillide, liikumisvahendite, kuuldeaparaatide jms võimaldamine

Hooldekodu tööd juhib juhataja.

Personal:

  • juhataja;
  • 2 kokka;
  • 8 hooldajat.

Hooldekodu kohamaks alates 01.03.2017 on 525 € kuus


Sääse Hooldekodusse paigutatakse üldjuhul vanurid ja puuetega isikud, kes vajavad hooldamist, kõrvalabi ja järelevalvet ning kelle hooldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik

Teiste omavalitsuste eakaid ja puuetega isikuid paigutatakse vabade kohtade olemasolul Sääse Hooldekodusse määratud tähtajaks ja Tamsalu Vallavalitsuse ning hoolealuse elukohajärgse omavalitsusega sõlmitud lepingu alusel.

Ajutisele hooldamisele hooldekodusse võib vabade kohtade olemasolu korral võtta isikuid, kelle seadusjärgne ülalpidaja mõjuval põhjusel konkreetse ajavahemiku vältel (mitte kauem kui kuus kalendrikuud ühe aasta jooksul) ei ole suuteline oma pereliikme eest hoolt kandma.

Eaka või puudega isiku paigutamise hooldekodusse võib algatada tema ise, tema seadusjärgsed ülalpidajad, vallavolikogu sotsiaalkomisjon, vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajad. Kui isiku paigutamise hooldekodusse algatavad isiku seadusjärgsed ülalpidajad, vallavolikogu sotsiaalkomisjon võis sotsiaalosakonna töötajad ning isik ei ole tunnistatud teovõimetuks, peab isik andma kirjaliku nõusoleku enda paigutamiseks hooldekodusse. Hooldust vajav isik suunatakse ja paigutatakse hooldekodusse hooldusvajaduse hindamise tulemustest lähtuvalt Tamsalu Vallavalitsuse otsusega.

Sääse Hooldekodu põhimääruse kinnitamine