HANKED

Siin avaldatakse andmed Tamsalu Vallavalitsuse poolt teostavate hangete kohta, mille eeldatav maksumus on alla riigihangete seaduses sätestatud piirmäära.
 
Informatsiooni Tamsalu Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saab https://riigihanked.riik.ee/

kirjutades rubriiki "hankija nimi" sõna "Tamsalu Vallavalitsus"

__________________________________________________________________

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Tööstuse tänava osalise rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostaja leidmiseks.

Materjal lisatud seotud failidena: