Üldiseloomustus

2014 a alguseks oli Tamsalu vallas registreeritud kokku 266 ettevõtet, sh 7 aktsiaseltsi, 1 täisühing, 52 füüsilisest isikust ettevõtjat, 160 osaühingut, 4 tulundusühistut ning 42 mittetulundusühingut.

Ettevõtete tegevusalade lõikes on arvuliselt ülekaalus põllumajanduse, kaubanduse, töötleva tööstuse ettevõtted, aga ka transpordi, ehituse ja metsandusega tegelevad ettevõtted AS Tamsalu EPT (põllumajandusmehhanismide tootmine ja maaparandus), AS E-Betoonelemendi Tamsalu tehas (ehitusmaterjalide tootmine), 
 

Ettevõtluse arengut toetavateks meetmeteks Tamsalu vallas on:

Tegevus Eestvedajad
Ettevõtlustoetus alustavale ettevõtjale Tamsalu Vallavalitsus
Ettevõtluskursused alustavatele ettevõtjatele Tamsalu Vallavalitsus
PAIKi poolt osutatud teenused ettevõtjatele: koolitused, ettevõtlusnädal, klastrite loomine, nõustamine MTÜ PAIK
Õpilaste äriideede konkurss Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu Gümnaasium
Pandivere ettevõtlusmess MTÜ PAIK
Ettevõtluspäevade tähistamine Tamsalu Vallavalitsus
Tamsalu tööstusala arendus Tamsalu Vallavalitsus