« Tagasi

Soojamajanduse arengukava

Tamsalu Vallavalitsus viis ajavahemikul 15.03.2017 – 30.09.2017.a. läbi projekti "Tamsalu valla soojamajanduse arengukava koostamine". Projekti käigus valmis Tamsalu soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030. Projekti eesmärk on koostada Tamsalu linna kaugküttepiirkonna jätkusuutlik arenguvisioon soojusenergia tootmisel, tagades tarbijatele pikaajaliselt soodsa soojusenergia hinna. Projekti tulemusel valmib Tamsalu linna võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava.

Soojusmajanduse arengukava koostamist toetati läbi Keskkonnainvesteeringute keskuse Euroopa Liidu struktuurivahenditest summas 3 186.- eurot, millele lisanud omafinantseering Tamsalu valla eelarvest summas 354.-eurot.

Arengukavaga saab tutvuda SIIN