« Tagasi

Teade detailplaneeringu algatamisest

Tamsalu Vallavalitsuse 15. august 2017. a korraldusega nr 272 algatati Tamsalu linnas Tehnika tn 17 kinnistu ning Tamsalu linnas Sõpruse tn 2 ja Kesk tn 8 vahele jäävale maa-alale detailplaneeringu koostamine vastavalt asendiplaanile (lisatud).

laneeritava ala pindalaks on määratud ligikaudu 4060 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu Tehnika tn 17 jagamine kaheks krundiks, kruntide, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning uue tekkiva kinnistu juurdepääsude, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.