« Tagasi

Õhusaasteloa taotluse teade

 Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Tamsalu EPT AS (äriregistrikood 10318430, aadress Tehnika 2, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond) 03.07.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt).

Õhusaasteluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Tamsalu vallas Tehnika 2 (katastritunnus 78601:001:0070)asuvale käitisele.

Link dokumentidele: http://dhs-adr-kea.envir.ee/Results.aspx?regCode=15-2%2f17%2f2855-6&topOnly=1