« Tagasi

Tamsalu valla haridusvaldkonna tublima/te stipendiumiga tunnustamine

Stipendiumiga tunnustatakse Tamsalu valla üldhariduskoolis õppivat eriti edukat õpilast või õpilasi.

Stipendium on ühekordne rahaline tunnustus väga silmapaistvate tulemuste eest õppetöös ja õpilaskonkurssidel.

Stipendium määratakse lõppeva õppeaasta tulemuste põhjal.

Stipendiumi määramiseks võivad ettepanekuid teha kool, õpetajad, õpilane ise või tema vanemad.

Stipendiumi määramise kirjalikud, põhjendustega ettepanekud tuleb esitada vallakantseleisse hiljemalt 10. mail.

Stipendiumi määramise arutab läbi vallavolikogu hariduskomisjon ja esitab kandidaadi stipendiumi määramiseks hiljemalt 20. mail.

Stipendiumi suuruse ja määramise otsustab Tamsalu Vallavolikogu oma maikuu istungil.

Vastavalt saavutatud tulemustele võib stipendium jaguneda mitme õpilase vahel või jääda välja andmata.

Stipendium antakse üle Tamsalu päeval.