« Tagasi

Tuleohtliku aja määramine

Päästeameti peadirektori käskkirjaga on määratud  tuleohtliku aja alguseks 14.04.2017. a kogu Eesti territooriumil.
 
Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:
1.1. küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
1.2. kuluheina ja roostiku põletamine;
1.3. muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.