« Tagasi

Osaühing MARKILO Vajangu sigala laienduse keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Osaühing MARKILO Vajangu sigala laienduse keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Keskkonnaamet teatab vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 1 Osaühing MARKILO Vajangu sigala laienduse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

KMH objektiks on Lääne-Virumaal Tamsalu vallas Vajangu külas Rammo tee 3 (kat nr 78702:001:1030) katastril asuva suurenenud tootmisvõimsusega seafarmi ümber ehitamine, laiendamine ja tegevus.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tootmismahu suurendamine võrreldes olemasoleva kompleksloaga ja seakasvatuse efektiivistamine. Planeeritav mahutavus peale kõiki rekonstrueerimis- ja laiendustöid on kogu käitises kokku 1120 emiste, 2240 nuumsigade ja 5120 võõrdepõrsaste kohta.

Arendaja on osaühing MARKILO (registrikood 10317169, Ööbiku 4, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44315; kontaktisik Urmas Laht, tel  5118848 , e-post: markilo@markilo.ee).

Otsustaja on Keskkonnaamet (Pargi 15, Jõhvi; kontaktisik: Irina Sõtsova; tel 3572614; irina.sotsova@keskkonnaamet.ee).

Keskkonnamõju hindaja on ELLE OÜ  (Tõnismägi 3a-15, 10119 Tallinn, juhtekspert Toomas Pallo; tel  6117692 , e-post: toomas@environment.ee).

KMH programmiga saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni kontorites (Pargi 15, Jõhvi ja Kunderi 18, Rakvere) tööaegadel ja veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 18.04.2017 aadressil Pargi 15, Jõhvi ja Kunderi 18, Rakvere või  e-posti teel: irina.sotsova@keskkonnaamet.ee.

KMH programmi avalik arutelu toimub 19.04.2017 kell 10.00 Keskkonnaameti Põhja regiooni nõupidamise saalis aadressil Kunderi 18, Rakvere.