« Tagasi

Ettepanekute esitamine "HEA EMA" tiitlile.

Tiitli andmise eesmärk on väärtustada emadust ning tunnustada ema rolli lapse/laste kasvatamisel. 

Tiitel antakse emale, kes on tubli lapsevanem, kodu ning perekonna väärtustamisel ja lapse/laste kasvatamisel eeskujuks teistele ja kasvatamas/kasvatanud üles tubli(d) lapse(d). Samuti tegutsenud silmapaistvalt ka kutse või tegevusalal ja/või ühiskondlikus elus ning on Tamsalu Valla elanik

Tiitli võib ühele emale anda ainult ühe korra.

Ettepaneku tiitli andmiseks võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid, asutused, ühingud.

Ettepanekud esitatakse Tamsalu Vallavalitsusele 
 
  • ,,HEA EMA" kandidaadid 1 aprilliks

Ettepanekus märkida kandidaadi:

  • Nimi, vanus, kontaktandmed
  • Haridus, eriala, ameti- või töökoht või tegevusala
  • Laste arv, nimed ning vanused
  • Kandidaadi lühiiseloomustus, tunnustamise põhjendus
  • Ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed

Tiitli saaja valib laekunud ettepanekute põhjal välja volikogu hariduskomisjon, kaasates eelmiste aastate nominente. Komisjonil on õigus jätta tiitel välja andmata.

Tiitli saaja kuulutatakse välja valla emadepäeva üritusel.