« Tagasi

Ettepanekute esitamine Tamsalu valla NOORSPORTLASE tunnustamisekse

Noorsportlase tunnustamiseks määratakse ühekordne rahaline toetus, Rahvastikuregistri andmetel Tamsalu vallas registreeritud, kuni 21.-aastasele noorele tema sporditegevuse toetamiseks.

Toetus määratakse eelmise kalendriaasta sportlike tulemuste eest ja antakse üle Tamsalu päeval.

Noorsportlastele toetuse määramiseks võivad teha ettepanekuid Tamsalu valla elanikud, spordikollektiivid, vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed.

Toetuse määramise ettepanek koos põhjendusega toetuse määramiseks tuleb esitada kirjalikult vallakantseleisse hiljemalt 01.aprillil.

Toetuse määramise ettepanekud arutab läbi ja teeb ettepaneku noorsportlasele toetuse määramiseks vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon hiljemalt 15.aprillil.

Toetuse määramisel arvestatakse eelkõige noore saavutusi tiitlivõistlustel ja osalemist Tamsalu valla võistkonnas valdadevahelistel võistlustel.

Toetuse määramise otsustab Tamsalu Vallavolikogu oma aprillikuu istungil.