« Tagasi

Tamsalu valla noorsootöö kvaliteedi uuring 2015-2016 andmete põhjal: Noorsootöö teemaline ankeet noortele vanuses 7-12. eluaastat

Lp. Noor

 

Palume Sul osaleda Tamsalu Valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.

Täites järgneva küsimustiku, annad vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle.

Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita.  Sinu arvamus on valla jaoks väga oluline.

Vastates palun vali see vastuse variant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Kus on palutud vastust täpsustada, siis palun tee seda.

Küsimused on esitatud 2015-2016 aasta kohta. Ankeet koosneb 15 küsimusest ning küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 10 minutit. Andmeid kogutakse kuni 01.12.2016

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda alates 10.01.2017 Tamsalu Valla kodulehel http://tamsalu.kovtp.ee/

Uuringu kontaktisik on Ene Augasmägi (ene.augasmagi@tamsalu.ee, telefon 3228440)

Ette tänades

Ene Augasmägi
sotsiaal-ja haridusosakonna juhataja

 

TÄIDA VORM

 
 

Looge ise Google'i vorm