« Tagasi

Projekt “Tamsalu raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega”

Riiklike ja kohalike investeeringute tulemusena on raudteeliiklus muutunud soodsaks ja mugavaks transpordiliigiks. Tänu kõikide Tallinn-Tartu suunal liikuvate reisirongide peatumisele Tamsalus, on väikelinnast saanud oluline transpordisõlm mitte ainult Tamsalu linna lähiümbruse elanikele, vaid kogu Lääne-Virumaa lõunaregiooni elanikkonnale. Raudteeliikluse paranemisel on oma roll selles, et Tamsalust pärit noored naasevad elama kodukohta, säilitades samas töökoha Tallinnas. Uued, mugavad reisirongid, uued ooteplatvormid, rajatud jalakäijate tunnel on inevsteeringud, mis on märkimisväärselt parandanud raudteeliikluse ohutust Tamsalus. Siiski on Tamsalu raudteepeatuse kitsaskohaks pikka aega olnud teenuste puudumine, mis kindlustaksid sujuva ülemineku ühelt transpordiliigilt teisele - sõiduautode parkimiskohtade ebapiisavus ja jalgrataste parkla puudumine, parandamist vajas ka juurdepääsetavus (kergliiklus).

Puuduste kõrvaldamiseks esitas Tamsalu Vallavalitsus Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kui rakendusüksusele, taotluse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile „Tamsalu raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega". Tamsalu Vallavalitsuse taotlus rahuldati Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse 15.12.2015 otsusega nr  1-25/366.

Käesoleva projekti  ülesandeks on luua sujuv ja kasutajasõbralik ühelt transpordiliigilt teisele ülemineku sõlmpunkt. Projekti mõjul suureneb regioonis keskkonnasõbralike  transpordiliikide, sh raudteetranspordi ja kergliikluse kasutus, kasvab Tamsalu osatähtsus transpordisõlmena, kasvab Lääne-Virumaa lõunaregiooni atraktiivsus elukohana, pidurdub elanikkona vähenemine ning kasvab maapiirkonna jätkusuutlikkus.

Projekti käigus rajatakse Tamsalu linna peatänavat (Koidu) ja raudteepeatust ühendav valgustusega kergliiklustee pikkusega 310 m, 27 - kohaline valgustatud parkla sõiduautodele ning 30 - kohaline parkla jalgratastele.

Projekti Ühtekuuluvusfondist toetatavate abikõlblike kulude kogumaksumuseks on 273 424,98  eurot (koos KM-ga). Sellest Ühtekuuluvusfondi toetus on 232 411,23 eurot.

Selleks, et Ühtekuuluvusfondi toetusel läbi viidud projekt annaks maksimaalse tulemuse, on Tamsalu valla täiendav investeering rongi- ja buussiootepaviljoni ehitusse 241 085,22 eurot.

Ehitustööde teostajaks on ühispakkujatena RTS Infraehitus OÜ ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS.

Omanikujärelvalvet teostab AS Taalri Varahaldus.

Tööde valmimise tähtaeg on 30.november 2016.a.