23.veebruaril vallavalitsus avatud kell 8.00-13.00

23.veebruaril vallavalitsus avatud kell 8.00-13.00

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev 07.märts Rakveres

  Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru infopäev toimub teisipäeval, 7. märtsil 2017.a.  13:00 kuni 15:00 Lääne-Viru Maavalitsuse II korruse suures saalis. Infopäeval...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise

 „Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 02.03.2017. Täpsemat informatsiooni...

Kaitsevägi teavitab õppustest

Kaitsevägi annab teada kahest 1. jalaväebrigaadi allüksuse harjutusest Tamsalu ja Väike-Maarja valla territooriumil 2017. aasta veebruarikuus: • 14. veebruari õppuse maa-ala hõlmab...

Mittetulundusühing PAIK (Laekvere, Rakke, Väike-Maarja ja Tamsalu vald) võtab vastu projektitaotlusi

Mittetulundusühing PAIK (Laekvere, Rakke, Väike-Maarja ja Tamsalu vald) võtab vastu projektitaotlusi lähtudes Maaeluministri 23. Oktooobri 2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus...

PAIK energiapäev

MTÜ PAIK kutsub kõiki huvilisi osalema Pandivere energiapäeval  23.jaanuaril kell 11.00 Venevere seltsimajas Päevakavas on ettekanded ja arutelu taastuvenergia perspektiividest Eestis,...

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Viljandi mnt 6-5, Karksi-Nuia linnas Karksi vallas, Viljandi maakonnas asuva korteriomandi võõrandamiseks.

T amsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Viljandi mnt 6-5, Karksi-Nuia linnas Karksi vallas, Viljandi maakonnas asuva korteriomandi  võõrandamiseks. ...

AS Ragn-Sells teade

Tuletame meelde, et kilekoti teenuse kasutamisel Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valdades tohib korraldatud jäätmeveo raames jäätmeid üle anda ainult spetsiaalse hanke korraldaja poolt...

Veterinaar-ja Toiduameti infokiri

Mitmes Euroopa riigis on registreeritud metsikutel ja kodulindudel linnugripi viiruse alatüüp A(H5N8). Viirus on kõrgema patogeensusega lindude jaoks. Seni ei ole ühtegi haigusjuhtu inimeste...

MTÜ PAIK töökorraldus jaanuarist 2017

Alates jaanuarist muutub MTÜ PAIK  töökorraldus alljärgnevalt: Igal esmaspäeval on PAIK esindaja kohalikus omavalitsuses, et abistada projektitaotlejad, MTÜd, samuti kohtuda...

Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemise rahvaküsitlus

Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemise kohta korraldatud rahvaküsitlusel osales 142 Tamsalu valla elanikku.  Elektrooniliselt hääletas  kokku 79 Tamsalu valla elanikku, kellest „jah"...

Tamsalu valla noorsootöö kvaliteedi uuring 2015-2016 andmete põhjal: Noorsootöö teemaline ankeet noortele vanuses 7-12. eluaastat

Lp. Noor   Palume Sul osaleda Tamsalu Valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus. ...

Projekt “Tamsalu raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega”

Riiklike ja kohalike investeeringute tulemusena on raudteeliiklus muutunud soodsaks ja mugavaks transpordiliigiks. Tänu kõikide Tallinn-Tartu suunal liikuvate reisirongide peatumisele...

Lastevanemate foorum

Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus kutsub lastevanemate foorumile! Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad arutleda erinevatel last ja perekonda puudutavatel teemadel.  Esimene...

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette. Varasemalt sai...

Teede talihooldus

Talihoolduse teostamiseks on teed jagatud 9 piirkonnaks.  Vastavalt läbiviidud riigihankele teostavad sõlmitud lepingute alusel teede talihooldust järgmised ettevõtted: ...

Rahvakoosolekud Tamsalu ja Tapa valla ühinemislepingu projekti tutvustamiseks

Rahvakoosolekud Tamsalu ja Tapa valla ühinemislepingu projekti tutvustamiseks toimuvad 7. novembril Kell 17 Tamsalu kultuurimajas Kell 19.30 Tapa kultuurikojas  ...