18.08.2017 vallavalitsus avatud kell 18.00-14.00

18 augustil 2017.a. Tamsalu Vallavalitsus avatud kell 8.00-14.00

Mittetulundusühing PAIK projektitoetuse taotluste vastuvõtt

Mittetulundusühing PAIK (Laekvere, Rakke, Väike-Maarja ja Tamsalu vald) võtab vastu projektitaotlusi lähtudes Maaeluministri 23. Oktooobri 2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus...

Gran Fondo Estonia tuleb taas!

20. augustil, Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeval, toimub  Tallinn-Tamsalu-Tartu jalgrattamatk „Gran Fondo Estonia"  pikkusega 234 km. Start antakse kell 8:00 Tallinnas Kaarli...

Õhusaasteloa taotluse teade

 Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Tamsalu EPT AS (äriregistrikood 10318430, aadress Tehnika 2, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond) 03.07.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle...

Quo vadis, tulevane Tapa vald!

Austatud Tapa valla ja Tamsalu valla elanikud, ettevõtjad, kolmanda sektori esindajad ning kõik teised, kellele läheb korda piirkonna käekäik! 2017. aasta kohaliku omavalitsuse...

Liikluskorralduse muudatus

Tööstuse tänav on suletud  31.juuli 2017.a. kella 7.30-st kuni 31.august kella 23.00-ni. Liikluskorralduse muudatus tähistada tööde teostaja poolt vastavalt lisale 1. LISA 1

Eesti ja USA õhuväe ühisharjutus

7. augustist kuni 18. augustini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA ühine harjutus. USA poolt osaleb Marylandi rahvuskaardiväe eskadrill ründelennukitega A-10 ja maaväe kopterisalk...

Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel moodustuva Tapa valla valimiskomisjoni asukoht on  Tapa Vallavalitsuse kabinet 2.5, aadressil Pikk 15 Tapa linn. Valimiskomisjoni tööaeg on ...

Tamsalu Noortekeskus

Tamsalu Noortekeskuse ametlik avamine toimub 24.07.2017 kell 13.00 aga on avatud juba ka järgmise nädala esmaspäevast, 17.07.2017. Noortekeskus on avatud esmasp äevast reedeni kella...

Neljas Pandivere Peretalud Päev

8. juulil toimub neljas Pandivere Peretalude Päev, mil oma väravad avavad Väike-Maarja, Rakke ja Tamsalu valla14 peretalu ja külastuskohta. Väravad on avatud kella 10-19. Oodatud on kõik,...

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Tööstuse tänava osalise rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostaja leidmiseks.

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Tööstuse tänava osalise rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostaja leidmiseks. Täpsem info:  https://tamsalu.kovtp.ee/hanked

Tapa Muusika- ja Kunstikooli Tamsalu filiaali muusikaosakonna teade

Tapa Muusika- ja Kunstikooli Tamsalu filiaali muusikaosakonda võeti vastu järgmised õpilased: Artur Hallik                    ...

Kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale

Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega korraldab 15. septembril 2017.a .  austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja...

22.06.2017 vallavalitsus avatud kell 8.00-13.00

22 juunil 2017.a VALLAVALITSUS AVATUD KELL 8.00-13.00 Reedel 23 juunil vallavalitsus suletud.

Tamsalu vald toetab korteriühistuid.

Tamsalu Vallavolikogu võttis maikuisel istungil vastu määruse „Korteriühistutele toetuse andmise kord". Toetuse taotlejaks võib olla Tamsalu vallas asuv korteriühistu, mis on kantud...

Enampakkumine

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Tamsalu valla omandis oleva sõiduki OPEL MERIVA (reg.märk 092 MEG, esmane registreerimine 2004, mootor 1598 m 3 , võimsus 64 kW,...

Tamsalu vallas Põdrangu raudteeülesõidu ajutine sulgemine

Ajavahemikul   8.juuni 2017. a kella 10.00-st kuni 9. juuni 2017 . a kella 23.00-ni on seoses ehitustöödega ajutiselt  suletud  liikluseks Tamsalu vallas Põdrangu...

KUTSE OSALEMA TAMSALU JA TAPA ÜHISVALLA ARENGU KAVANDAMISEL

2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimistega moodustatakse Tapa ja Tamsalu valla ühinemise teel uus omavalitsus Tapa vald. Valla tuleviku läbimõeldud kavandamiseks on tarvis arengukava ja...

Vallavalitsuse tööaeg 02.06.2017

02. juunil 2017.a. VALLAVALITSUS AVATUD kella 14.45 -ni.