Tamsalu valla tunnustuse avaldamise kord on kehtestatud Tamsalu vallavolikogu poolt 2014.a.
 
Korraga sätestatakse Tamsalu valla poolt jagatava tunnustuse (autasude) liigid, nende kirjeldused ning valla ees teeneid omavate isikute autasustamise ja tunnustamise tingimused.
 
Tunnustuste liigid on:
  • valla tänurahaga tunnustamine;
  • valla haridusvaldkonna stipendiumi ja preemiatega tunnustamine;
  • valla noorsportlase tunnustamine;
  • valla aukirjaga tunnustamine;
  • valla tänukirjaga tunnustamine;
  • tiitliga "Ilus kodu" tunnustamine;
  • tublide emade/isade tunnustamine;
  • valla laste sündide tähistamine;
  • valla eakate õnnitlemine sünnipäevadel

TUNNUSTAMISE KORD