21.03.17

Tamsalu 100 tamme esinduspark.

Tamsalu vald on koostöös Riigikantseleiga rajamas Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks Eesti 100 tamme esindusparki. Tamsalu valiti Eesti 100 tamme esinduspargi rajamise asukohana välja nimemaagia ja asukoha tõttu (Eesti keskel). Pargi rajamise ettevalmistustöödest on läbi viidud ideekonkurss, valitud välja võidutöö, teostatud projekteerimistööd ning alustatud ehitushangete läbiviimisega.

Pargi projekteeris Allianss Arhitektid OÜ.

Rahaliste vahendite piiratuse tõttu ei ehitata parki kohe välja kogu kavandatud mahus vaid etappide kaupa.