Ülevaade

Kultuuritegevuse keskuseks Tamsalu vallas on kultuurimaja, kus on teatrisaal, kaks tantsusaali ning mitmed väiksemad ruumid ringide tegevuseks. 

Vallal on kolm raamatukogu. Raamatukogud töötavad Tamsalus, Vajangul ja Assamallas.

Toimuvad pika traditsiooniga üritused - Tamsalu Päev, Tamsalu Tantsulaager, jaanipäev.
 
 

MIS TOIMUB ?